Centrum národov Slovensko

O NÁS

KTO SME ?

Centrum národov Slovensko je nezávislá nezisková mimovládna a apolitická organizácia, akademický think-tank, založený v novembri 2006.

ČO ROBÍME ?

Aktivity CNS majú charakter odborných prednášok, analýz, komentárov, konferencií, seminárov, diskusných panelov a informačných kampaní.

AKÉ MÁME HODNOTY ?

Organizácia vznikla za účelom podpory a šírenia myšlienok Organizácie Spojených národov, rovnako ako aj aktívnej pomoci pri napĺňaní ich cieľov a zásad.

KDE pôsobíme ?

CNS od svojho vzniku sídli a pôsobí najmä na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

REFERENCIE

Najnovšie

KONTAKTUJTE NÁS