Prednáška na tému „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“

Centrum národov Slovensko usporiadalo dňa 23. 10. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“, ktorá sa uskutočnila na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťom tejto prednášky bola PhDr. Mária Holubová, PhD.

Počas 1. svetovej vojny začali silnieť myšlienky pre vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Podpis Clevelandskej dohody a Pittsburskej dohody umocnil nielen spoločné ambície Čechov a Slovákov vytvoriť spoločný štát, ale súčasne sa stretol s priazňou vtedajších veľmocí, ktoré taktiež uvítali vznik Československej republiky ako samostatného štátu. Dôležitú úlohu pri kreovaní spoločného československého štátu zohrali osobnosti ako K.  Kramář, T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, V. Šrobár a mnoho ďalších. Vznik Československa bol súhrou všetkých náhod a faktorov vyplývajúcich z dovtedajšieho historického vývoja a z dôsledkov 1. svetovej vojny, ktorá oslabila Rakúsko-uhorskú monarchiu. Dôsledkom týchto aspektov bol vznik samostatnej Československej republiky ako demokratický a právny štát 28. 10. 1918.

@junadamn/Twitter

Vytvorenie spoločného štátu sprevádzala eufória a súčasne aj odmietanie všetkého, čo predstavovala Rakúsko-uhorská monarchia. Kam až siahajú spoločné korene Čechov a Slovákov a kedy začala vznikať idea spoločného štátu? Mnohí si myslia, že prvým pokusom o vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov bola Veľkomoravská ríša, ktorá vznikla v roku 833. Avšak územie tohto štátneho útvaru nezahŕňalo výlučne oblasť, v ktorej sa sústredil iba český a slovenský národ. Myšlienky vytvorenia spoločného československého štátu sa začali objavovať na konci 19. a  začiatku 20. storočia, pretože postupne sa budovalo národné povedomie. Príkladom takýchto myšlienok bol austroslavizmus F. Palackého, ktorého základom bolo spojenie Čechov a Slovákov v rámci Rakúsko-Uhorska. Taktiež sa objavili myšlienky panslavizmu, t.j. spojenia všetkých Slovanov s orientáciou na Rusko. Základným východiskom pre vznik Československa sa však stali myšlienky čechoslovakizmu, ktorého autorom bol T. G. Masaryk.

Visegrad Insight/Twitter

Podstatou tejto koncepcie bolo vytvorenie spoločného československého štátu, na území ktorého žil jeden národ československý. Pri vzniku Československa zohrali dôležitú úlohu aj spojenci. Najvýznamnejším československým spojencom bolo Francúzsko, ktoré prispelo aj k vytvoreniu tzv. Malej Dohody. Československo sa stalo významným stredoeurópskym štátom, reprezentovaný osobnosťami ako E. Beneš, J. Masaryk, A. Dubček a V. Havel. Spoločný československý štát prežil niekoľko režimov, napr. rozdelenie počas     2. svetovej vojny, obnovenie spoločnej štátnosti v r. 1945, etablovanie komunistického režimu a jeho pád v r. 1989 až napokon rozdelenie Československa v r. 1993. Ukončenie spoločnej československej štátnosti býva mnohokrát označované ako „mierový rozvod“, pretože rozdelenie štátov prebehlo bez akýchkoľvek ostrých bojov. Vďaka tomu existujú priateľské a korektné vzťahy medzi oboma štátmi dodnes. Slovenská republika a Česká republika spolupracujú v mnohých oblastiach, či už na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni, napr. v rámci V4. Obidva štáty majú spoločnú históriu, kultúru a hodnoty, a preto je úlohou spoločnosti rozvíjať česko-slovenské vzťahy a vytvoriť podmienky pre spoločné priateľstvo, partnerstvo a budúcnosť.

Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *