17. november : vtedy a dnes

Centrum národov Slovensko zorganizovalo dňa 14. novembra 2017 v priestoroch Cikkerovej siene v Radnici mesta Banská Bystrica prednášku spojenú s diskusiou na tému                    „17. november: vtedy a dnes“. Hosťami tohto podujatia bol p. Ján Budaj, poslanec NR SR a spoluzakladateľ VPN, a p. Andrea Maková, predsedníčka Rady študentov mesta Banská Bystrica.

 

Prednáška začala úvodným slovom p. Budaja, pričom hovoril o dôležitosti demokracie na Slovensku a participovania mladých ľudí na politickom dianí v krajine. V nadväznosti na tému prednášky, p. Budaj opísal priebeh komunistického režimu vo vtedajšom Československu, ktorý bol charakteristický napr. cenzúrou literatúry a snahou bežných obyčajných ľudí o pád tohto režimu. Predostrel vývoj solidarity medzi občanmi, ktorá spela    k rôznym protestom. Na otázku či bola revolúcia nežná odpovedal, že bola do istej miery mediálna, pričom cieľom predstaviteľov VPN bolo dostať sa do médií. Pred ich očami padla cenzúra, pretože boli pripustení do priameho prenosu s požiadavkou zrušiť článok č. 4            v ústave, ktorý zakotvoval vedúce postavenie komunistickej strany v štáte. Revolúcia sa tak rozniesla do celého Slovenska. Hovoril o dôležitosti demokracie z ulice a reflektoval, že súčasní politickí predstavitelia by mali častejšie diskutovať s bežnými ľuďmi tak, ako to bolo v novembri 1989. Okrem iného p. Budaj podotkol, že po páde komunistického režimu v o statných krajinách východnej Európy zvíťazili tí, ktorí boli dovtedy členmi komunistických strán a v podstate tam vládnu dodnes, ale na Slovensku zvíťazila práve tá demokracia pod hlavičkou VPN, čo potvrdilo, že Slovensko patrí na Západ.

Následne reagovala p. Andrea Maková, že sú mladí ľudia, ktorí sa na jednej strane boja vysloviť svoj názor, ale taktiež sú aj tí, ktorí dokážu nahlas kričať stop korupcii a sú schopní postaviť sa za lepšiu budúcnosť Slovenska. Podľa nej sa s extrémizmom, či už s ľavicovým alebo pravicovým, stretávame dlhodobo. Zhodnotila, že komunikácia s mladými ľuďmi je v súčasnosti určite ľahšia ako bola v čase komunistického režimu, skrz sociálne siete. Avšak zároveň podľa nej absentuje osobný kontakt medzi mladými ľuďmi a to spôsobuje prečo dochádza k voľbe nesystémových strán, keďže nárast extrémizmu vznikol aj v dôsledku médií. P. Budaj podporil príspevok p. Makovej tvrdením o vplyve a moci sociálnych sietí v súčasnosti, pretože na jednej strane náš život obohacujú, ale na druhej strane aj spôsobujú to, že je možné preniknúť do mysle ľudí bez použitia sily. Na otázku z publika ako možno zvýšiť účasť ľudí vo voľbách odpovedal, že slovenský národ si ešte na pravidelné voľby nezvykol kvôli komunistickému režimu, kedy sa voľby nekonali 40 rokov. Práve preto podľa neho Slováci nemajú záujem o politiku. Na záver prednášky adresoval súčasnej generácií mladých ľudí odkaz: „Vy ste tá generácia, ktorá zažíva európske Slovensko a máte šancu byť trošku angažovanejší, prejaviť záujem o politické dianie a nebyť politicky pasívni, aby opäť nedošlo k otvoreniu dverí tomu, že sa komunistický režim jedného dňa vráti“.

V závere prednášky, nasledovala diskusia. Priestor dostalo publikum, kde zazneli aj zo stany študentov zaujímavé otázky.

Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *