The Balkans: Powder keg or zone of harmony

Dňa 28.novembra 2017, Centrum národov Slovensko zorganizovalo na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, prednášku spojenú s diskusiou na tému ,,The Balkans: Powder keg or zone of harmony?“.  Hosťom tejto prednášky bol Prof. Dr. Predrag Marković, ktorý je doktorom historických vied a pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Inštitútu súčasných dejín v Belehrade. Vo svojej vedeckej činnosti sa sústreďuje na dejiny Juhoslávie s dôrazom na dejiny Belehradu v 20.storočí. Prednášky sa osobne zúčastnil aj J.E. Šani Dermaku, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku.

V úvode prednášky Prof. Marković poďakoval za pozvanie a ocenil krásy Banskej Bystrice. Vysvetlil, že ako historik sa snaží pozerať na skúmanú problematiku najmä z kultúrneho hľadiska. Slovenčinu označil za krásny jazyk a hovoril o nej ako o jedinom zo slovanských jazykov, ktorému rozumejú všetky slovanské národy. Prof. Marković rozprával o kultúrnej vzájomnosti a spoločných črtách, ktoré spájajú Slovanov. Venoval sa aj obrazu Slovanov a zároveň aj Balkánu v zahraničí a tomu, ako je vnímaný rôznymi štátmi vo svete. Konštatoval, že Balkán často nie je vnímaný v pozitívnom svetle, kvôli mnohým konfliktom a násiliu, ktoré sprevádzali jeho dejiny. V tejto súvislosti spomenul pojem balkanizácie, ktorý sa v zahraničí často používa na označenie procesu rozdeľovania niečoho na veľmi malé časti. Venoval sa diverzite tohto regiónu, ale zároveň aj spoločným prvkom, ktoré spájajú jednotlivé krajiny a hovoril o nutnosti súdržnosti v rámci regiónu. Rozdelenie Česko-Slovenska označil za veľmi ojedinelý prípad zániku štátu a hovoril o našom veľkom šťastí, že nebol sprevádzaný násilím.

Prof. Marković veľmi zanietene hovoril o problematike Balkánu, čím vyvolal záujem študentov a v závere prednášky nasledovala aj diskusia, týkajúca sa nielen súčasnej situácie na Balkáne, ale zároveň aj výziev, ktorým bude musieť čeliť v budúcnosti.

Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *