Máme kvalitnú reportáž ?

Centrum národov Slovensko zorganizovalo v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov dňa 17.4.2018 prednášku s diskusiou na tému – Máme kvalitnú reportáž?. Pozvanie prijala redaktorka TV Markíza Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá vyštudovala politológiu a históriu na univerzite v New Yorku. Veronika Cifrová Ostrihoňová pracuje na reportážach najmä z oblasti zdravotníctva. Zodpovedala množstvo otázok Prečítať viac o Máme kvalitnú reportáž ?[…]

Roky 1938, 1948 a 1968 v našich dejinách

  Tohtoročný zimný semester zavŕšilo Centrum národov Slovensko prednáškou na tému „Roky 1938, 1948 a 1968 v našich dejinách“, čím sme si pripomenuli významné výročia a udalosti, ktoré sprevádzali naše dejiny. Pozvanie prijali historička a politologička PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD. z oddelenia parlamentného výskumu a vedúci parlamentného archívu Mgr. Pavol Urbánek. Z podrobného výkladu pani Petranskej Rolkovej všetci zúčastnení Prečítať viac o Roky 1938, 1948 a 1968 v našich dejinách[…]

Diskusia s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice

Dňa 20. novembra 2018 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov pod záštitou Centra národov Slovensko uskutočnila diskusia s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice. Pozvanie prijali David Kapusta, Matúš Molitoris, Radovan Ocharovich, každý z nich vo voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát. Diskusia poslancov začala otázkou na ich názor na predvolebnú kampaň. Každý z nich sa zameral Prečítať viac o Diskusia s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice[…]

Prednáška na tému „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“

Centrum národov Slovensko usporiadalo dňa 23. 10. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“, ktorá sa uskutočnila na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťom tejto prednášky bola PhDr. Mária Holubová, PhD. Počas 1. svetovej vojny začali silnieť myšlienky pre vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Podpis Clevelandskej dohody a Pittsburskej dohody Prečítať viac o Prednáška na tému „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“[…]

Fungujúca eurozóna so sériovými devalvovačmi

Centrum národov Slovensko v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov zorganizovalo dňa 11.4.2018 na pôde FPVaMV diskusiu na tému: FUNGUJÚCA EUROZÓNA SO SÉRIOVÝMI DEVALVOVAČMI. Pozvanie prijal Stanislav Pánis, analytik J&T banky. V úvode diskusie hosť poukázal na základnú charakteristiku menovej únie, pričom zdôraznil vzájomný fixný kurz členských krajín a nemožnosť jeho devalvácie. Ďalšie minúty boli venované problematike Prečítať viac o Fungujúca eurozóna so sériovými devalvovačmi[…]

Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy

Centrum národov Slovensko usporiadalo dňa 18. 4. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy“, ktorá sa uskutočnila v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťom tejto prednášky bol veľvyslanec Brazílie na Slovensku, J. E. Luís Balduino. Pán veľvyslanec predstavil Brazíliu ako najrozľahlejšiu krajinu v rámci Južnej Ameriky, demokraticky orientovanú so silnou ekonomikou. Je Prečítať viac o Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy[…]

Budúcnosť médií na Slovensku

Dňa 9. apríla 2018 Centrum národov Slovensko organizovalo na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov prednášku spojenú s diskusiou na tému ,,Budúcnosť médií na Slovensku“. Pozvanie prijal Martin Strižinec, moderátor diskusnej relácie „O 5 minút 12“. Na úvod prednášky p. Strižinec hovoril o úlohe technológií, ktorú zohrávajú nielen pri zmenách dotýkajúcich sa oblasti médií, ale celej spoločnosti. V dôsledku Prečítať viac o Budúcnosť médií na Slovensku[…]

Dedičstvo Habsburskej monarchie v strednej Európe

Centrum národov Slovensko, Deutscher Studentenverein a Efpolit usporiadali 6. 2. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „Dedičstvo Habsburskej monarchie v strednej Európe“, ktorá sa uskutočnila v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťami tejto prednášky boli J. V. Sandor Habsburg-Lothringen a J. V. Margarete Habsburg-Lothringen, rakúsky arcivojvoda a rakúska arcivojvodkyňa, princ a princezná Toskánska.   Po predstavení hostí sa slova ujal Prečítať viac o Dedičstvo Habsburskej monarchie v strednej Európe[…]

The Balkans: Powder keg or zone of harmony

Dňa 28.novembra 2017, Centrum národov Slovensko zorganizovalo na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, prednášku spojenú s diskusiou na tému ,,The Balkans: Powder keg or zone of harmony?“.  Hosťom tejto prednášky bol Prof. Dr. Predrag Marković, ktorý je doktorom historických vied a pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Inštitútu súčasných dejín v Belehrade. Vo svojej vedeckej činnosti sa sústreďuje Prečítať viac o The Balkans: Powder keg or zone of harmony[…]

Stav médií na Slovensku II.

Dňa 15. novembra 2017 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila diskusia na tému Stav médií na Slovenku. Na diskusiu organizovanú Centrom národov Slovensko prijal pozvanie pán Lukáš Fila, riaditeľ vydavateľstva N Press. Začiatok diskusie sa viedol v duchu slobody tlače a médií. Pán Fila na otázku „Prečo potrebujeme slobodné médiá?“ odpovedal, že slobodné médiá sú Prečítať viac o Stav médií na Slovensku II.[…]