Prednáška na tému „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“

Centrum národov Slovensko usporiadalo dňa 23. 10. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“, ktorá sa uskutočnila na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťom tejto prednášky bola PhDr. Mária Holubová, PhD. Počas 1. svetovej vojny začali silnieť myšlienky pre vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Podpis Clevelandskej dohody a Pittsburskej dohody Prečítať viac o Prednáška na tému „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“[…]

Fungujúca eurozóna so sériovými devalvovačmi

Centrum národov Slovensko v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov zorganizovalo dňa 11.4.2018 na pôde FPVaMV diskusiu na tému: FUNGUJÚCA EUROZÓNA SO SÉRIOVÝMI DEVALVOVAČMI. Pozvanie prijal Stanislav Pánis, analytik J&T banky. V úvode diskusie hosť poukázal na základnú charakteristiku menovej únie, pričom zdôraznil vzájomný fixný kurz členských krajín a nemožnosť jeho devalvácie. Ďalšie minúty boli venované problematike Prečítať viac o Fungujúca eurozóna so sériovými devalvovačmi[…]

Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy

Centrum národov Slovensko usporiadalo dňa 18. 4. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy“, ktorá sa uskutočnila v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťom tejto prednášky bol veľvyslanec Brazílie na Slovensku, J. E. Luís Balduino. Pán veľvyslanec predstavil Brazíliu ako najrozľahlejšiu krajinu v rámci Južnej Ameriky, demokraticky orientovanú so silnou ekonomikou. Je Prečítať viac o Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy[…]

Budúcnosť médií na Slovensku

Dňa 9. apríla 2018 Centrum národov Slovensko organizovalo na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov prednášku spojenú s diskusiou na tému ,,Budúcnosť médií na Slovensku“. Pozvanie prijal Martin Strižinec, moderátor diskusnej relácie „O 5 minút 12“. Na úvod prednášky p. Strižinec hovoril o úlohe technológií, ktorú zohrávajú nielen pri zmenách dotýkajúcich sa oblasti médií, ale celej spoločnosti. V dôsledku Prečítať viac o Budúcnosť médií na Slovensku[…]

Dedičstvo Habsburskej monarchie v strednej Európe

Centrum národov Slovensko, Deutscher Studentenverein a Efpolit usporiadali 6. 2. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „Dedičstvo Habsburskej monarchie v strednej Európe“, ktorá sa uskutočnila v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťami tejto prednášky boli J. V. Sandor Habsburg-Lothringen a J. V. Margarete Habsburg-Lothringen, rakúsky arcivojvoda a rakúska arcivojvodkyňa, princ a princezná Toskánska.   Po predstavení hostí sa slova ujal Prečítať viac o Dedičstvo Habsburskej monarchie v strednej Európe[…]

The Balkans: Powder keg or zone of harmony

Dňa 28.novembra 2017, Centrum národov Slovensko zorganizovalo na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, prednášku spojenú s diskusiou na tému ,,The Balkans: Powder keg or zone of harmony?“.  Hosťom tejto prednášky bol Prof. Dr. Predrag Marković, ktorý je doktorom historických vied a pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Inštitútu súčasných dejín v Belehrade. Vo svojej vedeckej činnosti sa sústreďuje Prečítať viac o The Balkans: Powder keg or zone of harmony[…]

Stav médií na Slovensku II.

Dňa 15. novembra 2017 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila diskusia na tému Stav médií na Slovenku. Na diskusiu organizovanú Centrom národov Slovensko prijal pozvanie pán Lukáš Fila, riaditeľ vydavateľstva N Press. Začiatok diskusie sa viedol v duchu slobody tlače a médií. Pán Fila na otázku „Prečo potrebujeme slobodné médiá?“ odpovedal, že slobodné médiá sú Prečítať viac o Stav médií na Slovensku II.[…]

17. november : vtedy a dnes

Centrum národov Slovensko zorganizovalo dňa 14. novembra 2017 v priestoroch Cikkerovej siene v Radnici mesta Banská Bystrica prednášku spojenú s diskusiou na tému                    „17. november: vtedy a dnes“. Hosťami tohto podujatia bol p. Ján Budaj, poslanec NR SR a spoluzakladateľ VPN, a p. Andrea Maková, predsedníčka Rady študentov mesta Banská Bystrica.   Prednáška začala úvodným slovom p. Budaja, pričom hovoril o dôležitosti Prečítať viac o 17. november : vtedy a dnes[…]

Budúcnosť BB samosprávneho kraja

Centrum národov Slovensko v spolupráci s Fakultou politických vied medzinárodných vzťahov dňa 8.11.2017 privítalo na pôde školy novozvoleného župana – predsedu BBSK p. Jána Luntera a poslanca BBSK p. Ondreja Luntera. Témou prednášky bola budúcnosť Banskobystrického samosprávneho kraja v jeho nadchádzajúcom funkčnom období. Pán Lunter sa krátko spätne vrátil k voľbám a vyjadril sa k najvyššej volebnej účasti spomedzi všetkých krajov. Tieto Prečítať viac o Budúcnosť BB samosprávneho kraja[…]