Dedičstvo Habsburskej monarchie v strednej Európe

Centrum národov Slovensko, Deutscher Studentenverein a Efpolit usporiadali 6. 2. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „Dedičstvo Habsburskej monarchie v strednej Európe“, ktorá sa uskutočnila v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťami tejto prednášky boli J. V. Sandor Habsburg-Lothringen a J. V. Margarete Habsburg-Lothringen, rakúsky arcivojvoda a rakúska arcivojvodkyňa, princ a princezná Toskánska.

 

Po predstavení hostí sa slova ujal pán arcivojvoda hovoriac o tradícii Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá dominovala v strednej Európe niekoľko storočí, pričom zdôraznil najmä osobitosť tohto štátneho útvaru vzhľadom na početnosť území, národov a kultúr, ktoré ho tvorili. Následne na hostí smerovala otázka od moderátorky v súvislosti so vzťahmi medzi zanikajúcim Rakúsko-Uhorskom a novovznikajúcimi nástupníckymi štátmi v dôsledku kolapsu monarchie. Pán arcivojvoda podotkol, že vzťahy medzi týmito subjektmi boli vytvárané v kontexte uznávania nových nástupníckych štátov. Úvodné slovo pána arcivojvodu sa dotklo aj tém ako bolo navrátenie majetkov a šľachtických titulov. Okrem iného, prednáška sa preniesla do analýzy neziskovej organizácie Flame of Peace, ktorej prezidentkou je pani arcivojvodkyňa a viceprezidentom je jej manžel, pán arcivojvoda, pričom obaja sú zároveň aj zakladateľmi tohto subjektu. Prioritné aktivity tejto organizácie sú zamerané na podporu mieru vo svete a poskytovanie humanitárnej pomoci. Ciele tejto inštitúcie ďalej zahŕňajú podporu rakúskych škôl, vzdelávanie, šírenie kultúry a komunikáciu, pričom sa predovšetkým snaží poskytnúť priestor pre komunikáciu študentov a vedenie dialógu s rovesníkmi a študentmi v iných štátoch. Preto vznikla aj sesterská organizácia, tzv. Young Flame             of Peace, ktorej cieľom je vytvárať partnerstvá so školami v rámci Európy, ale aj mimo nej. Pani arcivojvodkyňa zdôraznila aktivity Flame of Peace aj v rámci Slovenskej republiky, pretože táto inštitúcia má v Bratislave svoju delegáciu a súčasne má vzťahy aj s partnerskou školou v Bratislave za účelom rozvíjania spolupráce so študentmi a mladými ľuďmi.

 

Po prednáške bol otvorený priestor na diskusiu a otázky z publika. Zazneli zaujímavé otázky, ktoré sa týkali názoru hostí na pád Rakúsko-uhorskej monarchie. Pán arcivojvoda podotkol, že bezprostrednou príčinou bola „strata“ panovníka v dôsledku zavraždenia Františka Ferdinanda d’Este. Keby k tejto udalosti nedošlo, monarchia by možno pretrvala aj naďalej, pretože František Ferdinand d’Este bol človek, ktorý chcel modernizovať a rozvíjať monarchiu v teoretickej, ale aj praktickej rovine. Podľa hostí bol práve on tým jednotiacim prvkom v Rakúsko-Uhorsku, ktoré bolo od svojho počiatku mnohonárodného charakteru. V dôsledku jeho smrti tu už neexistoval panovník, ktorý by dokázal udržať jednotu regiónu strednej Európy. Na otázku, či môže byť monarchia znovu obnovená pán arcivojvoda odpovedal, že ťažko možno obnoviť niečo, čo už 100 rokov neexistuje. Podľa neho je obnovenie rakúsko-uhorskej monarchie možné len v prípade, že sa na tom dohodnú občania demokratickým spôsobom, pretože len oni majú právo rozhodnúť o forme vlády v štáte. V závere diskusie zazneli aj ďalšie otázky, ktoré sa týkali predovšetkým vplyvu Márie Terézie, ktorá je považovaná za najvýznamnejšiu panovníčku z dynastie Habsburgovcov.

Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *