Roky 1938, 1948 a 1968 v našich dejinách

 

Tohtoročný zimný semester zavŕšilo Centrum národov Slovensko prednáškou na tému „Roky
1938, 1948 a 1968 v našich dejinách“, čím sme si pripomenuli významné výročia a udalosti,
ktoré sprevádzali naše dejiny. Pozvanie prijali historička a politologička PhDr. Natália
Petranská Rolková, PhD. z oddelenia parlamentného výskumu a vedúci parlamentného
archívu Mgr. Pavol Urbánek.

Z podrobného výkladu pani Petranskej Rolkovej všetci zúčastnení mali možnosť pripomenúť
si dôležité medzníky našej bohatej národnej histórie. Cez ťažké povojnové roky, či
uvoľňovanie režimu v roku 1968 až napokon po príchod vojsk Varšavskej zmluvy a pád
komunizmu pri Nežnej revolúcii. Priamo prostredníctvom dobových fotografií a novinových
článkov z parlamentného archívu sa študenti nachvíľu stali súčasťou histórie a pripomenuli si
chvíle, ktoré významne formovali naše národné bytie.
Obom vďačíme za to, že si našli čas aby obohatili poznatky o našej histórii, špeciálne v tomto
roku významných výročí.

Follow by Email
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram

 

Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *