Roky 1938, 1948 a 1968 v našich dejinách

  Tohtoročný zimný semester zavŕšilo Centrum národov Slovensko prednáškou na tému „Roky 1938, 1948 a 1968 v našich dejinách“, čím sme si pripomenuli významné výročia a udalosti, ktoré sprevádzali naše dejiny. Pozvanie prijali historička a politologička PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD. z oddelenia parlamentného výskumu a vedúci parlamentného archívu Mgr. Pavol Urbánek. Z podrobného výkladu pani Petranskej Rolkovej všetci zúčastnení Prečítať viac o Roky 1938, 1948 a 1968 v našich dejinách[…]

Diskusia s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice

Dňa 20. novembra 2018 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov pod záštitou Centra národov Slovensko uskutočnila diskusia s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice. Pozvanie prijali David Kapusta, Matúš Molitoris, Radovan Ocharovich, každý z nich vo voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát. Diskusia poslancov začala otázkou na ich názor na predvolebnú kampaň. Každý z nich sa zameral Prečítať viac o Diskusia s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice[…]

Prednáška na tému „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“

Centrum národov Slovensko usporiadalo dňa 23. 10. 2018 prednášku spojenú s diskusiou pod názvom „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“, ktorá sa uskutočnila na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťom tejto prednášky bola PhDr. Mária Holubová, PhD. Počas 1. svetovej vojny začali silnieť myšlienky pre vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Podpis Clevelandskej dohody a Pittsburskej dohody Prečítať viac o Prednáška na tému „100 rokov spolužitia: odkiaľ – kam?“[…]