Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy

Centrum národov Slovensko usporiadalo dňa 18. 4. 2018 prednášku spojenú s diskusiou
pod názvom „Zahraničná politika Brazílie a slovensko-brazílske vzťahy“, ktorá sa uskutočnila
v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Hosťom tejto prednášky bol
veľvyslanec Brazílie na Slovensku, J. E. Luís Balduino.
Pán veľvyslanec predstavil Brazíliu ako najrozľahlejšiu krajinu v rámci Južnej
Ameriky, demokraticky orientovanú so silnou ekonomikou. Je to štát, ktorý má korektné
vzťahy so susednými štátmi a svoju zahraničnú politiku zameriava na oblasť diplomacie,
integrácie, bezpečnostnej politiky a zahraničné investície. Brazília predstavuje druhého
najväčšieho investora v európskom priestore. Záujmy vo všetkých menovaných oblastiach
realizuje cez princípy mieru, multilateralizmu a bez vplyvu akejkoľvek ideológie. Brazília je
členom významných medzinárodných organizácií, v ktorých sa zaväzuje rešpektovať
medzinárodné právo, medzinárodné zmluvy a pomáhať rozvojovým štátom.
Ďalej sa hovorilo o vzťahoch so Slovenskom v kontexte obchodných kontaktov, ktoré
sa postupne zvyšujú, pretože brazílske firmy prichádzajú na Slovensko a naopak, slovenské
firmy zakladajú svoje pobočky v Brazílii. Tieto obchodné vzťahy sa rozvíjajú aj na základe
obojstrannej propagácie podnikateľského prostredia a potenciálov oboch štátov, čo vedie
k podpore turizmu. Pán veľvyslanec hovoril aj o organizácii rôznych podujatí v oboch
krajinách, ktoré prezentujú brazílsku a slovenskú kultúru.
Po prednáške bol otvorený priestor na diskusiu z publika. Študentov zaujímal najmä
záujem Brazílie stať sa stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, na čo pán veľvyslanec
reagoval, že je dôležité, aby v tomto orgáne boli zastúpené všetky časti sveta. Brazília je štát,
ktorý sa aktívne zúčastňuje na mierových operáciách pod záštitou OSN. Z publika zaznela
otázka týkajúca sa rokovaní EÚ s MERCOSUR-om, ktorých cieľom je vytvorenie zóny
voľného obchodu. Pán veľvyslanec hodnotil tieto negociácie pozitívne z čoho budú môcť
profitovať aj členské štáty EÚ, pretože Brazília je štát s rozvinutým poľnohospodárstvom,
priemyslom a bohatým sektorom služieb. V závere diskusie, pán veľvyslanec skonštatoval, že
vzťahy medzi Brazíliou a Slovenskom sa nerealizujú len v rovine politiky, diplomacie
a ekonomiky, ale k väčšej interakcii prispievajú aj samotní obyvatelia oboch štátov.

 

Sledovať nás môžete aj na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *